Europe Challenge 2024 – granty dla bibiliotek

Do 16 października br. biblioteki mogą zgłaszać udział w międzynarodowym programie „Europe Challenge 2024”. Uczestnicy mogą otrzymać do 10 tys. euro dofinansowania na działania prodemokratyczne, społeczne i środowiskowe w swoich społecznościach lokalnych.

Organizatorem konkursu jest Europejska Fundacja Kultury (European Cultural Foundaation – ECF). Ideą programu jest wspieranie lokalnych społeczności w stawianiu czoła wyzwaniom stojącym przed Europą, takim jak izolacja społeczna, dezinformacja czy kryzys klimatyczny, poprzez wspieranie różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez biblioteki. Program wyposaża biblioteki w całej Europie w zasoby niezbędne do opracowywania kreatywnych rozwiązań wspierających partycypację społeczną oraz poprawę dobrostanu społeczności lokalnych.

Udział w programie umożliwi polskim bibliotekarzom nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń z instytucjami z całej Europy, nie tylko poprzez współpracę ale również wizyty w zagranicznych ośrodkach kultury. W ramach programu odbędzie się seria spotkań w formule online i hybrydowej oraz dwudniowe wydarzenie na żywo w Amsterdamie we wrześniu 2024 r.

Zgłoszenia są przyjmowane do 16 października 2023 roku. Program będzie trwał od stycznia do września 2024.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/granty-do-10-tys-euro-dla-bibliotek-trwa-nabor-do-programu-europe

Scroll to Top