Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny

Nabór w ramach Priorytet III – Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.1 Mobilność miejska, typ projektu: Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny, FEMA.03.01-IP.01-029/24.

Wspierane będą projekty polegające na:

  • zakupie zeroemisyjnego i niskoemisyjnego taboru autobusowego,
  • rozbudowie infrastruktury paliw o punkty ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania pojazdów wodorowych dotyczy wyłącznie pojazdów transportu publicznego,

W ramach tej kategorii uprawnionymi wnioskodawcami są:         

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST),
  • organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego

Nabór wniosków trwa od 16.04.2024r do 27.05.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top