Dotacje Fundacji mBanku

Dotacje Fundacji mBanku to program, w którym finansowane są matematyczne działania edukacyjne. Co roku, jesienią, ogłaszany jest nowy temat przewodni programu na kolejnych 12 miesięcy. Do października 2024 r. dotacje będą przyznawane projektom, których tematem przewodnim jest geometria.

Wsparte zostaną pomysły, które udowodnią, że geometria jest ciekawa, inspirująca i że można jej uczyć inaczej niż tylko przy szkolnej tablicy. Mogą to być np. konkursy, specjalne lekcje, dodatkowe zajęcia, spotkania i warsztaty.

Ważne są projekty interdyscyplinarne i takie, które pokażą praktyczną stronę geometrii, jej wszechobecność w naszym świecie.

O dofinansowanie mogą występować:

 • szkoły publiczne,
 • przedszkola publiczne,
 • biblioteki,
 • uczelnie wyższe,
 • organizacje pozarządowe działające dłużej niż 1 rok (zarejestrowane w KRS).

Odbiorcami powinny być dzieci i młodzież szkolna (do końca edukacji w szkole średniej). W projektach mogą również uczestniczyć studenci, nauczyciele, rodzice i opiekunowie oraz społeczności lokalne.

Najważniejsze zasady dotacji mFundacji:

 • Projekty powinny odnosić się do tematu przewodniego aktualnie ogłoszonego przez mFundację. Od października 2023 do września 2024 jest to geometria.
 • Kwota dofinansowania nie jest z góry określona. Budżet projektu powinien być dostosowany do jego charakteru i liczby uczestników.
 • Projekt może trwać maksymalnie 12 miesięcy.
 • Jeden projekt może otrzymać finansowanie tylko raz.
 • Jedna szkoła/organizacja może składać dowolną liczbę wniosków w ciągu roku. Warunkiem złożenia kolejnego wniosku jest rozliczenie poprzedniej dotacji.
 • Fundacja nie dofinansowuje projektów już trwających w momencie złożenia wniosku.
 • Wnioski o przyznanie dotacji rozpatrujemy przez cały rok, raz w miesiącu. O przyznanych dotacjach informujemy na bieżąco mailem oraz na stronie mFundacja.pl w zakładce „Aktualności”.

źródło: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

Scroll to Top