Dofinansowanie sprzętu dla OSP

Do 10 tys. zł Ochotnicze Straże Pożarne mogą otrzymać w programie dofinansowania Fundacji Grupy PERN. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia indywidualnego strażaków OSP.

Do końca czerwca jednostki OSP mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu w programie PERN dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Do zdobycia są granty w wysokości 2 tys. zł, 5 tys. zł i 10 tys. zł. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się OSP funkcjonujące w gminach do 50 tys. mieszkańców. Warunkiem uzyskania wsparcia jest też położenie jednostki w odległości do 100 km od obiektów firmy PERN, których wykaz zamieszczono w załączniku do regulaminu. 

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup m.in.: pomp pożarniczych, sprzętu i narzędzi ratowniczych, wyposażenie indywidualne strażaków oraz specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego, wodnego i przeciwpowodziowego, drogowego i technicznego, chemicznego, ekologicznego i wysokościowego. Wnioskodawcy nie muszą wykazywać wkładu własnego, mogą natomiast przeznaczyć grant na współfinansowanie zakupu droższego sprzętu.

Jak wskazano w regulaminie pieniędzy otrzymanych z dofinansowania nie można wydać na refundację zakupów zrealizowanych przed przyznaniem środków. Pieniędzy nie można też przeznaczyć na remonty i inwestycje, organizację imprez, czy zakup mundurów galowych.

Wnioski wraz załącznikami z dopiskiem „Nabór wniosków PERN dla OSP”, należy składać do 30 czerwca do siedziby fundacji. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Natomiast decyzja o ostatecznej wysokości grantu należy fundacji. 


źródło: SERWIS SAMORZĄDOWY PAP

Scroll to Top