Dofinansowanie instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramachPriorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności Działanie FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym, Typ projektu: Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

W ramach naboru wsparcie mogą uzyskać projekty dotyczące instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami – które wpisują się w przedsięwzięcia wskazane w SzOP w ramach typu projektu nr 2 dla działania FENX.01.04.

Zgodnie z przyjętą linią demarkacyjną finansowania projektów z poziomu krajowego i poziomu regionalnego do naboru mogą zostać zgłoszone inwestycje o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 12 mln zł.

Beneficjenci:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Nabór trwa od 29.12.2023r do 29.02.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top