Cyfrowa Europa – środki na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Europie

16 stycznia rusza 6 nowych naborów w ramach DEP, które skupiają się na działaniach wdrożeniowych w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Najwięcej, bo aż 30 mln euro, zostanie przeznaczone na doskonalenie Centrów Operacji Bezpieczeństwa (Security Operations Center, SOC) w zakresie nowatorskich zastosowań sztucznej inteligencji i innych technologii. Budowa narodowych SOC, służących wykrywaniu i zapobieganiu cyberzagrożeniom, oraz platformy ich współpracy stanowi jeden z celów unijnej strategii cyberbezpieczeństwa.

Pozostałe nabory mają na celu wsparcie wdrażania proponowanego rozporządzenia unijnego dot. cyber-odporności (Cyber Resilience Act) oraz przejścia przemysłu i administracji publicznej na kryptografię postkwantową (Post Quantum Cryptography, PQC).

W naborach aplikować mogą instytucje krajowe odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo, inne podmioty administracji publicznej, podmioty sektora przemysłu, MŚP i start-upy, podmioty zaangażowane w temat PQC.

Wszystkie nabory zaplanowane w ramach 3. celu Digital Europe Programme, jakim jest cyberbezpieczeństwo, mają na celu wzmocnienie odporności na ataki cybernetyczne poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii oraz dostosowanie do najnowszych przepisów legislacyjnych.

Termin na składanie wniosków w języku angielskim w systemie elektronicznym Komisji Europejskiej upływa w dniu 26 marca 2024 r.

źródło:   https://www.gov.pl/web/cppc/nowe-nabory-digital-europe-programme

Scroll to Top