Centra opiekuńczo-mieszkalne – edycja 2023

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację zadania z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” ogłoszonego w 2023 r.

Głównym celem Programu jest stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie i zapewnienie funkcjonowania placówek pobytu dziennego lub całodobowego.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania całodobowego lub dziennego dla dorosłych osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Na realizację zadań w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczy 60 mln zł z Funduszu Solidarnościowego w roku 2023.

Terminy naboru wniosków w ramach Programu:

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego (załącznik nr 1 lub 1a do Programu):

  1. w zakresie Modułu I – w terminie od 26 czerwca 2023 r. do 16 sierpnia 2023 r.
  2. w zakresie Modułu II – w terminie od 26 czerwca 2023 r. – nabór ciągły.

Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza (odrębną dla Modułu I i Modułu II) listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu (załączniki nr 3 oraz 2 lub 2a do Programu):

  1. w zakresie Modułu I – w terminie do 15 września 2023 r.
  2. w zakresie Modułu II – w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku od gminy/powiatu.

źródło: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1472,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-centra-opiekunczo-mieszkalne-edycja-2023

Scroll to Top