Bony dla Kół Gospodyń Wiejskich

Trwa kolejna edycja programu „Danie Wspólnych Chwil” przeznaczonego dla Kół Gospodyń Wiejskich. Można uzyskać w nim 8 tysięcy złotych na organizację spotkań dla seniorów. „Danie Wspólnych Chwil” to projekt, który ma na celu przeciwdziałanie samotności osób starszych z terenów wiejskich i aktywizowanie lokalnej społeczności.

III edycja programu będzie edycją całoroczną – trwającą od marca do grudnia 2024 r.

Fundacja Biedronki zapewnia środki na zakup produktów potrzebnych do organizacji spotkań dla seniorów, przekazując e-kody w wysokości 8000 zł do wykorzystania w sklepach sieci Biedronka.

Zadaniem kół gospodyń wiejskich jest organizacja spotkań dla samotnych seniorów z lokalnej społeczności – w czasie trwania edycji należy zorganizować min. 6 spotkań – każde w odstępie co najmniej 3 tygodni.

Po każdym spotkaniu KGW wypełnia i przesyła Fundacji krótkie sprawozdanie (w formie online).

Fundacja zapewnia wsparcie w zakresie organizacji spotkań oraz w zakresie praktycznej wiedzy z zakresu żywienia seniorów.

W programie mogą wziąć udział:
– KGW, które zostały założone nie później niż do 31.07.2023;
– KGW o zbieżnych celach statutowych z celami programu.

źródło: https://daniewspolnychchwil.pl/

Scroll to Top