Adaptacja do zmian klimatu

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów wybieranych w sposób konkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko Działanie . FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosków są:

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia (wyłącznie w partnerstwie z jednostką ratowniczą),
  • Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
  • Podmioty, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego/górskiego oraz wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Nabór prowadzony jest dla projektów z zakresu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych).

Nabór wniosków trwa od 22.06.2023r do 29.09.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top