Zarządzanie procesami

Nasze kompetencje obejmują:

  • mapowanie i projektowanie procesów (AS-IS, TO-BE)
  • budowanie modelu finansowego pozwalającego ocenić potencjał redukcji kosztów
  • optymalizację wybranych procesów
  • kontrolę zarządczą (audyt zarządzania oświatą, audyt organizacji pracy)
  • zarządzanie ryzykiem
  • Lean Management w usługach publicznych