Rozliczenie dotacji przedszkolnej

Samorządy w 2013 roku otrzymały środki z budżetu państwa na edukację przedszkolną. Do 31 stycznia 2014 roku mają przedstawić wojewodzie sprawozdanie z wykorzystania tych pieniędzy.