Aktualności

Dotacja na eko-projekty

25 sierpnia przyjęty został przez radę Nadzorczą NFOŚiGW nowy program priorytetowy, który jest skierowany do osób indywidualnych, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych. W programie tym, jest możliwość uzyskania dotacji, która będzie pokrywać całość kosztów przedsięwzięcia.  

Strony