Strona główna

RDZENNE KOMPETENCJE


Analizy i rekomendacje

Oferujemy umiejętności ustrukturyzowanego rozwiązywania problemów i szeroką wiedzę finansową dla firm w praktycznie każdej branży. Codziennie z taką samą należytością przygotowujemy obiektywne analizy.

Zarządzanie projektami

Pełnoetatowo zarządzamy pojedynczym projektem lub portfelem projektów, pracujemy jako back office wspierając lidera zmian lub wspieramy wdrożenie sprawdzonej metodyki zarządzania projektem.

Wdrażanie zmian

Skutecznie wdrażamy zmiany korzystając z odpowiednich pracowników i koordynując całością działań. Wadliwe wdrożenie nawet najlepszych decyzji może doprowadzić do jeszcze większych problemów.

Interim Manager

Oferujemy zastępstwo etatowego menedżera lub wsparcie fachową wiedzą i doświadczeniem działającego w organizacji zespołu. Przychodzimy, robimy swoje i odchodzimy. Jesteśmy do zadań specjalnych.

Jak korzystać z konsultanta?


Wzajemne zrozumienie jest podstawą właściwie zrealizowanego projektu.

Wiadomości

Parkingi Parkuj i Jedź na Mazowszu

Parkingi Parkuj i Jedź na Mazowszu

W ramach poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT RPO WM, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’’ ocenie podlega liczba…
Read Morearrow_forward
Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja co roku obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Tego dnia przypada rocznica wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 roku. 
Read Morearrow_forward
Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

Nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w…
Read Morearrow_forward

Droga do zwycięstwa

Wejdź i sprawdź jak to robimy!

Wchodzę!