Aktualności

Pieniądze na pomoc bezdomnym

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert na realizację „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”. W roku 2015 przeznaczono na ten cel kwotę 5 000 000 zł.  Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi 300 000 zł.

Strony